"Екип" ЕООД - ремонт и изграждане на инсталации в областта на строителството
ПРОЕКТИ

ПРОМИШЛЕНИ

"Индустриален Парк Силистра"
Производствена база за технически аерозоли, уплътнители и емулсионни полимери - конструктивна част - химико-технологична част - електро и КИПиА - Вик
""БРОСС ХОЛДИНГ" АД
Завод за санитарна керамика “ROCA”
- целогодишна поддръжка на технологичния фонд - механична част, ел.инсталации, ВиК и инсталации за въздух и шликер - изграждане на нови външни кабе
"РОКА БЪЛГАРИЯ АД
"Система за когенерация"
- нулев цикъл - връхна метална конструкция - АС част - площадкови ВиК мрежи - технологична ел. естакада - вътрешнозаводски път и пл
""Полимери" АД
"Нов производствен цех в завод РОКА България"
Изграждане от рамкова метална конструкция - нов производствен цех и администрация - 7000м2 с прилежащите: - електро инсталация - ВиК инсталация - вак
""РОКА БЪЛГАРИЯ" АД
"Нов склад за готова продукция в завод РОКА България"
Изграждане от рамкова метална конструкция - нов склад готова продукция 11500м2 с прилежащите: - електро инсталация - ВиК инсталации - дъждовно-отводн
""РОКА БЪЛГАРИЯ" АД