"Екип" ЕООД - ремонт и изграждане на инсталации в областта на строителството
ПРОЕКТИ

ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАРКОВЕ

Фотоволтаичен парк "КАРЛОВО"
фотоволтаичен парк с номинална мощност 3.500kWp - площ 81.200 m²
""КПВ СОЛАР БЪЛГАРИЯ" ООД - Австрия
Фотоволтаичен парк "МЪДРИНО"
фотоволтаичен парк с номинална мощност 2.000kWp - площ 50.000 m²
""КПВ СОЛАР БЪЛГАРИЯ" ООД - Австрия
Фотоволтаичен парк "ДИМИТРИЕВО"
фотоволтаичен парк с номинална мощност 2.500kWp - площ 48.000 m²
""СОЛАР ЕНЕРДЖИ И БЪЛГАРИЯ ПВ" КД
Фотоволтаичен парк "ОПЪЛЧЕНЕЦ"
фотоволтаичен парк с номинална мощност 2.000kWp - площ 51.000 m²
""БЪЛГАРИЯ ПВ" ЕАД