ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАРКОВЕ
Име на обекта:
Фотоволтаичен парк "МЪДРИНО"
Място:
с. Мъдрино
Възложител:
"КПВ СОЛАР БЪЛГАРИЯ" ООД - Австрия
Период:
2012г.
Дейност:
фотоволтаичен парк с номинална мощност 2.000kWp
- площ 50.000 m²