ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАРКОВЕ
Име на обекта:
Фотоволтаичен парк "ОПЪЛЧЕНЕЦ"
Място:
с. Опълченец
Възложител:
"БЪЛГАРИЯ ПВ" ЕАД
Период:
2012г.
Дейност:
фотоволтаичен парк с номинална мощност 2.000kWp
- площ 51.000 m²