ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАРКОВЕ
Име на обекта:
Фотоволтаичен парк "КАРЛОВО"
Място:
гр. Карлово
Възложител:
"КПВ СОЛАР БЪЛГАРИЯ" ООД - Австрия
Период:
2011г.
Дейност:
фотоволтаичен парк с номинална мощност 3.500kWp
- площ 81.200 m²