ДЕЙНОСТИ

ВИК ИНСТАЛАЦИИИ

„ЕКИП” ЕООД изгражда всички видове водопроводни и канализационни инсталации, както на жилищни и обеществени сгради, така и на промишлени предприятия. Осигурява включването на обекта към водопроводната мрежа и отвеждането на отпадните и замърсени води към канализационната мрежа. Изгражда и монтира ревизионни и дъждоприемни шахти с различна големина. Подпомага клиента за най целесъобразно и икономически ефективно решение в избора на ЕКО системи, мазниноуловители, пречиствателни станции, маслоуловители, резервоари за вода.

„ЕКИП” ЕООД разработва проекти за изгражадане на сградни, външни и магистрални тръбопроводи. Осигурява досатвката и извършва монтажа на тръби от най - високо качество, изцяло съобразени с нуждите и изискванията на проекта – черни и неръждаеми стомани, поцинковани, поливинилхлоридни, полиетиленови, полипропиленови. Изгражда площадково, дъждовно и вакуумно отводняване на покриви.

Благодарение на дългогодишният си опит, наличието на висококвалифицирани специалисти, и контакти с утвърдени производители и доставчици на ВиК оборудване и материали, „ЕКИП” ЕООД осигурява гарантирано качество и надежност на изградените инсталации.