ДЕЙНОСТИ

ПРОЕКТИРАНЕ И ИНЖЕНЕРИНГ

С цел подпомагане инвестиционните намерения на нашите клиенти, „ЕКИП” ЕООД предлага цялостен пакет услуги, свързани с пълно технико - икономическо проучване, както и изготвяне проекти на всичка фази и части на проектиране.

Предлагаме цялостен инжинеринг на проектите, включващ планиране, отчитане, получаването на всички официални одобрения на съответните институции ,организация и логистика на строителните процеси, въвеждането в експлоатация и окончателното приемане на обекта от страна на клиента.

Чрез придобитият през годните опит и внедрените системи за управление, ЕКИП” ЕООД осигурява гаранции, че инвестиционните проекти на клиентите ще бъдат осъществени чрез най- съвременни строителни технологии, с висококачествени материали и продукти, съобразно всички европейските стандарти и изисквания.