"Екип" ЕООД - ремонт и изграждане на инсталации в областта на строителството
ПРОЕКТИ

МЕЖДУНАРОДНИ

Платформа за добив на ГАЗ - "GAS DHYDRATION AND GLYCOL REGENERATION SYSTEM"
- цялостно окабеляване - монтаж на апаратура и оборудване - монтаж на табла
""Sirtec NiGi" - Италия