ДЕЙНОСТИ

ОВК ИНСТАЛАЦИИ

В партньорство със своите подизпълнители „ЕКИП” ЕООД осигурява проектиране, изграждане и ремонт на инсталации за отопление, вентилация и климатизация на жилищни, обществени и промишлени обекти. Фирмата осигурява максимално ефективни и съвременни ОВК системи, съобразени с всички европейски стандарти и изисквания, както и желанията на нашите клиенти.

Заедно с нашите партньори „ЕКИП” ЕООД работи с продукти от доказали се лидери на световния пазар, за производството на климатици, филтри, калорифери, шумозаглушители, кухненско оборудване, решетки, клапи, дифузири.