ДЕЙНОСТИ

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ

„ЕКИП” ЕООД предлага цялостен пакет услуги по средно и ниско напрежение, свързани с електро - захранване и изгражадане на външни и вътреши елкектроинсталации на всички видове промишелни, курортни, обществени и административно – жилищни сгради. „ЕКИП” ЕООД работи с производители и доставчици на електрооборудване и електроматериали, предлагащи утвърдени марки на пазара, доказали се със своя професионализъм и качество.

„ЕКИП” ЕООД е специализирана в цялостното изграждане на фотоволтаични паркове в България. Извършва изработка и монтаж на трафопостове, електроразпределителни табла, доставка, полагане и свързване на кабели и проводници.

Осигурява според желанията на клиента и интерирорния облик и изикванията на обекта, доствка и монтаж на осветителни тела, ключове, контакти, кабелни скари и всякакъв вид електроматериали и оборудване. „ЕКИП” ЕООД изгражда заземителни и гръмозащитни инсталации, извършва дейности свързани с контролно измервателните прибори, управление и автоматика на технологичните процеси в промишлените предприятия.

„ЕКИП” ЕООД изгражда слаботокови инсталации свързани с пожаро и газо известяване, телевизионни, телефонни, LAN структурно окабеляване и активно оборудване, системи по контрол на достъп, СОТ и видеомониторинг.

Целият изпълнителски състав на „ЕКИП” ЕООД преминава ежегоден курс и защитава квалификационни групи по електро-безопасност на труда. Фирамата извършва лабораторни ел. замервания и издаване на сертификати за експлоатационната годност на инсталациите и съоръженията.