ДЕЙНОСТИ

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

Заедно с монтажа на технологично оборудване, „ЕКИП” ЕООД предлага пълен пакет монтажни работи за осъществявяне успешни пусковии дейности на технологичните линии на промишлените предприятия.

„ЕКИП” ЕООД изгражда тръбопроводи и тръбни разводки от всички видове неръждаеми и черни стомани, поцинковани, полиетиленови, поливинилхлоридни и полипропиланови тръби. Монтаж и настройка на всякаква необходима за тях спиратлена и регулираща армаутра, манометри, филтри, помпи, фитинги и пневматични елементи.