ДЕЙНОСТИ

КОНСТРУКЦИИ

„ЕКИП” ЕООД е утвърдена фирма за изработка и монтаж на метални конструкции. Разполага с постоянно назначени на трудов договор мениджърски екипи, висококвалифицирани монтажни звена, както и необходимата строителна механизация и подемно - транспортна техника.

"ЕКИП" ЕООД използва производствена база от 13 000 кв.м, като застроената площ на производствения цех е повече от 3 000 кв.м и е оборудвана технологично за изработка на всякакъв вид заготовки при изграждане на рамкови, съставни и фермени метални конструкции за производствени халета, складове и цехове. Фирмата разполага и с изграден собствен проектантски отдел за обслужване на клиенти.

„ЕКИП” ЕООД проектира, изработва и монтира както рамкови стоманени конструкции така и всички видове стоманени елементи, които са неизменна част от всеки строителен процес като пасарелки, стълби, парапети, врати, крепежи елементи и др.

Извършва мероприятия по осигуряване нужната степен на пожарозащита, чрез използавне на необходимите грундове, бои и финишни покрития. Полагане на всички видове антикорозионни покрития.

В партньорство със свои утвърдени в строителния сектор подизпълнители, „ЕКИП” ЕООД изгражда стоманобетонни монолитни и сглобяеми конструкции на промишлени, административни, обществени, курортни и търговски сгради, логистични и сервизни центрове и инфраструктурни проекти.

„ЕКИП” ЕООД изработва покривни конструкции от слепена дървесина, като осигурява доставката на дървения материал от европейски произвадител, гарантиращ нужната степен на пожароустойчивост и клас на якост, придружена с всички необходими сертификати и декларации.