ЗА НАС

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ

 • Фирма:
 • "ЕКИП" ЕООД
 • Седалище:
 • гр. Варна
 • Адрес на данъчна регистрация и управление:
 • ул.”Подвис” №28, к-с Подвис парк, вх.Б ап.43
 • Съдебна регистрация:
 • Фирмено дело 891/2000 г., Парт. №4, том 195, стр. 14
  13.03.2000 г. Варненски Окръжен Съд
 • Данъчна регистрация:
 • Булстат: 103523291
  Рег. по ЗДДС: BG103523291
 • Собственик на капитала:
 • инж. Станислав Димитров Борисов
 • Дръжеството се представлява и управлява от:
 • инж. Станислав Димитров Борисов