ЗА НАС

ЗА ФИРМАТА

Фирма “Екип” ЕООД е създадена през месец март 2000 г. с предмет на дейност – ремонт и изграждане на инсталации в областта на строителството. През годините благодарение на професионализма на персонала, управленският опит на ръководните кадри, коректността по отношение на бизнес партньорите – фирмата се разви и утвърди на пазара като една от най-големите монтажни фирми във Варна и региона.

Фирма "ЕКИП" ЕООД е специализирана в областта на строителството. Изграждане на нови промишлени предприятия и производствени помещения от рамкова метална конструкция и прилежащите към тях видове инсталации, оборудване и поточни линии. Също така и с изграждане, ремонт и поддръжка на електро, ВиК и ОВ инсталации, машини и съоръжения в хотелски, административни, обществени, жилищни и промишлени сгради:

- рамкови метални конструкции, заготовка на елементи и детайли за метални конструкции.

- монтаж, поддръжка и ремонт на машини, технологично оборудване, тръбопроводи и съдове под налягане, средства за автоматизация и поточни линии.

- проектиране и изграждане на вътрешни и външни силнотокови електроинсталации, сигналноохранителни, телефонни, телевизонни и радиоозвучителни, компютърни системи и мрежи.

- производство на всякакъв вид ел.табла, КИПиА, извършване на лабораторно ел.замерване и издаване на сертификати за експлоатационната годност на инсталациите и съоръженията.

- изграждане на вътрешни и площадкови водопроводи и канализация, външни магистрални водопроводи и водостабдителни мрежи.

- монтаж на отоплителни, вентилационни и климатични системи.

- изграждане на фотоволтаични паркове и мощности.

Като допълнителна дейност фирмата извършва архитектурно - строителни ремонти – ремонт на сгради, монтаж на РVС дограми, системи за сухо строителство, окачени тавани и подови настилки, външни и вътрешни хидро-, топло- и покривни изолации.

Фирмата разполага с постоянно назначен на трудов договор ръководен и изпълнителски персонал, притежаващ съответния ценз и квалификация по всички специалности. Към настоящия момент средната числеността на персонала по справка от НОИ възлиза на над 170 служителя, от които 23 администрация. Целият изпълнителски състав преминава ежегоден курс и защитава квалификационни групи по електро-безопасност на труда. Фирмата има сключен договор със служба по трудова медицина и прави доклад за оценка на риска на работните места и при започване на всеки обект.

Фирмата е екипирана и оборудвана с всякакъв вид инструменти и механизация, товарен, лекотоварен и пътнически транспорт, притежава собствена складова база. Закупува се необходимата персонална екипировка - облекло и защитни приспособления, разполага с необходимото оборудване и инструментариум (представени в отделно приложение) за качественото извършване на ремонтните дейности, в случаите когато е необходимо закупува или наема едрогабаритни машини и съоръжения.

"ЕКИП" ЕООД в качеството си на свързано лице с фирма "Стийл Мастърс" АД - Варна използва производствена база. Същата е приблизително 13000 кв. м., като застроената площ на производствения цех е повече от 3000м2 и е оборудвана технологично така, че да може да посрещне нуждите на фирмата за изработка на всякакъв вид заготовки при изграждане на рамкови съставни и фермени метални конструкции за производствени халета и цехове. Има изграден собствен проектантски отдел за обслужване на клиенти.

За да отговори на все повече нарастващите изисквания във връзка с новите условия наложени при приемането на страната ни в Европейския съюз, както и за повишаване нивото на ефективност на видовете дейности, фирмата защити през 2006г. и получи сертификат за качество ISO 9001-2000 с предмет: "Поддръжка, ремонт и изграждане на нови инсталации и машинно оборудване в ефективно работещите заводи в промишления сектор". През 2009 се сертифицира и по управление на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд по стандарти ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007. Регистрирана е в Централния професионален регистър на Строителя с Протокол №66 /16,10,2008г., като е защитила от първа до пета категория от първа група строежи и от първа до трета категория от трета група строежи.