ДЕЙНОСТИ

ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

„ЕКИП” ЕООД осигурява пожарозащита на своите обекти, чрез проектиране, изграждане, инсталиране и подръжка на спринклерни и дренчерни пожарогасителни инсталации.

„ЕКИП” ЕООД работи с доставчици и подизпълнители, осигуряващи най- висококачествени и надежни техника и оборудване, отговаряща на всички норми и изисквания.