"Екип" ЕООД - ремонт и изграждане на инсталации в областта на строителството
ПРОЕКТИ

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЖИЛИЩНИ

"Многофункционална сграда за обществено обслужване"
- цялостно изграждане на електро инсталации - сградна ВиК инсталация
""ОЛМИНС" ООД
Офис сграда "АКТИВ" и "КОРЕКТ ЛИЗИНГ"
Подмяна на старите и изграждането на нови електро инсталации и климатизация
""АКТИВ" ООД