АДМИНИСТРАТИВНИ И ЖИЛИЩНИ
Име на обекта:
"Многофункционална сграда за обществено обслужване"
Място:
гр. Варна
Възложител:
"ОЛМИНС" ООД
Период:
2006 - 2007г.
Дейност:
- цялостно изграждане на електро инсталации
- сградна ВиК инсталация