МЕЖДУНАРОДНИ
Име на обекта:
Платформа за добив на ГАЗ - "GAS DHYDRATION AND GLYCOL REGENERATION SYSTEM"
Място:
гр. Таранто, Италия
Възложител:
"Sirtec NiGi" - Италия
Период:
2007 - 2009г.
Дейност:
- цялостно окабеляване
- монтаж на апаратура и оборудване
- монтаж на табла