ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАРКОВЕ
Име на обекта:
Фотоволтаичен парк "ДИМИТРИЕВО"
Място:
с. Димитриево
Възложител:
"СОЛАР ЕНЕРДЖИ И БЪЛГАРИЯ ПВ" КД
Период:
2012г.
Дейност:
фотоволтаичен парк с номинална мощност 2.500kWp
- площ 48.000 m²