ПРОМИШЛЕНИ
Име на обекта:
Завод за санитарна керамика “ROCA”
Място:
гр. Каспичан
Възложител:
РОКА БЪЛГАРИЯ АД
Период:
2002г. - до днес
Дейност:
- целогодишна поддръжка на технологичния фонд
- механична част, ел.инсталации, ВиК и инсталации за въздух и шликер
- изграждане на нови външни кабелни мрежи за високо и средно напрежение, възлови станции (КТП, КРУ и ТП), подмяна захранващи линии ниско напрежение до консуматори и разпределителни табла
- проектна и екзекутивна реализация на нови технологични линии и стендове, ремонт и модернизация на старите мощности
- Изработка на покривна конструкция и външна облицовка на производствените сгради