"Екип" ЕООД - ремонт и изграждане на инсталации в областта на строителството
ПРОЕКТИ

ПРОМИШЛЕНИ

"Сондажна платформа за добив на газ - Галата"
Изграждане на електро инсталации за автоматика и управление - кабелни трасета - монтаж апаратура и оборудване - електро табла.
""Прожеко България" ООД
"Предприятие за преработка на морски и сладководни продукти"
- цялостно окабеляване и електро инсталация - монтаж и автоматизация на поточните линии - външни и вътрешни водопровод и канализация.
""ЕЛЕКТА" ЕООД
"Завод за преработка на какао"
- външно кабелно захранване - електро инсталации - изграждане на поточни линии - ел. табла
"“ЕВРОКАКАО” ООД