ПРОМИШЛЕНИ
Име на обекта:
"Система за когенерация"
Място:
гр. Девня
Възложител:
"Полимери" АД
Период:
2008 - 2009г.
Дейност:
- нулев цикъл
- връхна метална конструкция
- АС част
- площадкови ВиК мрежи
- технологична ел. естакада
- вътрешнозаводски път и пл