ПРОМИШЛЕНИ
Име на обекта:
"Индустриален Парк Силистра"
Място:
гр. Силистра
Възложител:
"БРОСС ХОЛДИНГ" АД
Период:
2008 - 2009г.
Дейност:
Производствена база за технически аерозоли, уплътнители и емулсионни полимери

- конструктивна част
- химико-технологична част
- електро и КИПиА
- Вик инсталации, сплинклерна гасителна инсталация, вакуумно дъждовно отводняване
- пожаро- и газо-известяване
- АС и довършителни работи