ПРОМИШЛЕНИ
Име на обекта:
"Нов производствен цех в завод РОКА България"
Място:
гр. Каспичан
Възложител:
"РОКА БЪЛГАРИЯ" АД
Период:
2008 - 2009г.
Дейност:
Изграждане от рамкова метална конструкция - нов производствен цех и администрация - 7000м2 с прилежащите:
- електро инсталация
- ВиК инсталация
- вакуумна дъждовно-отводнителна /WAVIN/
- монтаж на газова пещ
- опаковъчна машина
- сешилни LIPPERT