"Екип" ЕООД - ремонт и изграждане на инсталации в областта на строителството
ПРОЕКТИ

ХОТЕЛИ

Хотелски комплекс "БЕРЛИН"
Изграждане покривна метална конструкция на площ от 1400 кв.м. и общо тегло 12 т.
"LTi - Германия