ОБЩЕСТВЕНИ
Име на обекта:
Банкови офиси на "Юнионбанк"
Място:
гр. Варна
Възложител:
"ЮНИОНБАНК" АД
Период:
2004 - 2005г.
Дейност:
Реконструкция на помещенията по АС, електро, Вик и климатизация