ОБЩЕСТВЕНИ
Име на обекта:
Казино "ЦЕЗАР"
Място:
гр. Варна
Възложител:
Период:
2004г.
Дейност:
Реконструкция на помещенията по АС, електро, Вик и климатизация