ОБЩЕСТВЕНИ
Име на обекта:
"Централна поща - Варна и клонове на БТK"
Място:
гр. Варна
Възложител:
"БТК РУД" - Варна
Период:
2002 - 2006г.
Дейност:
Целогодишна поддръжка на сградня фонд 2002-2003 г.
- основен ремонт по АС, електро и ВиК инсталации, климатизация, подови настилки, дограма и покривни изолации на всички поделения и клонове на фирмата.