ОБЩЕСТВЕНИ
Име на обекта:
"Еврохоспитъл" - Виница
Място:
гр. Варна
Възложител:
"МЕДИНВЕСТ" ООД
Период:
2005г.
Дейност:
- изграждане на силно- и слабо-токови електро инсталации
- външно кабелно захранване
- дизел агрегат