ОБЩЕСТВЕНИ
Име на обекта:
"МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ" - Варна
Място:
гр. Варна
Възложител:
"МУ" - Варна
Период:
2002 - 2006г.
Дейност:
- основен ремонт по АС, покривни изолации
- климатизация, подови настилки и дограма
- електро и ВиК инсталации
- обзавеждане на Ректорат, Аудитории 1, 2 и 3
- обзавеждане на зали в Медицински колеж и ХЕИ.