ХОТЕЛИ
Име на обекта:
Хотелски комплекс "АСТЕРА"
Място:
к.к. "Златни Пясъци"
Възложител:
"ГРАНАТ" АД
Период:
2004 г.
Дейност:
- силнотокови и слаботокови ел.инсталации
- външно ел. захранване НН
- сградна и площадкова ВиК инсталации
- дренчерна инсталация.

Извършени дейности в:
- 203 стаи
- дневен и нощен бар
- закрит и открит басейн
- ресторант