ТЕКУЩИ ОБЕКТИ
Име на обекта:
Жилищен комплекс - Владислав Варненчик - Варна
Място:
ж.к. Владислав Варненчик, гр. Варна
Възложител:
ЕКИП ИНВЕСТ ООД
Период:
Разрешение за ползване
Дейност:
Строителство на две жилищни сгради
106 апартамента
122 подземни и външни паркоместа
медицински център
казино.