ТЕКУЩИ ОБЕКТИ
Име на обекта:
Жилищна сграда "Драгалевци" - София
Място:
ж.к. Драгалевци, гр. София
Възложител:
АРАИНВЕСТ ЕООД
Период:
в процес на строителство
Дейност:
Проектиране и изграждане на жилищна сграда
7 апартамента
9 паркоместа